<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Nieuws

Nieuwe functie Honeycomb: Twee-factor-authenticatie

Honeycomb heeft zojuist een extra beveiligingslaag gekregen: U kunt uw account nu nog veiliger maken door middel van twee-factor-authenticatie!

Let op: het inschakelen van de twee-factor-authenticatie betekent momenteel dat een account alleen toegankelijk is voor de gebruiker met de code. We werken aan een ondersteunende functie waarmee meerdere mensen toegang kunnen krijgen tot het account wanneer de twee-factor-authenticatie is ingeschakeld.

Twee-factor-authenticatie activeren

U kunt de Twee-factor-authenticatie vinden onder 'Account'. Selecteer in het drop-down menu 'Beveiliging'.

TFA 1: beveiliging

Of klik op de link in de oranje veiligheidsmelding 'U heeft twee-stap authenticatie nog niet geactiveerd. Om uw account veiligheid te verhogen activeert u twee-stap authenticatie hier.'

TFA 1: veiligheidsmelding

U kunt hier uw wachtwoord wijzigen en de twee-factor-authenticatie activeren.

TFA 2: twee-factor-authenticatie activeren

Kies ‘Volgende’ om de twee-factor-authenticatie methode te kiezen

TFA 3: activeer twee-factor-authenticatie

De authenticatie kan via twee manieren; middels een Tokengenerator of SMS bericht.

TFA 4: token of SMS

Tokengenerator:

Kies Tokengenerator om een verificatiecode toe te voegen aan een authenticator account (zoals Google Authenticator), die u een token zal verstrekken wanneer u zich aanmeldt bij Honeycomb.

Optie 1: Code

Sms-bericht:

Kies deze methode om een sms-bericht met een verificatiecode te ontvangen wanneer u zich aanmeldt bij Honeycomb.

Optie 2: SMS

Wij raden u aan ook een back-up token te maken dat kan worden gebruikt wanneer u uw telefoon niet bij u hebt. U kunt deze toevoegen na het toevoegen van verificatie via sms op de pagina Beveiliging in Honeycomb:

Schritt 6: Backup-Tokens

Nadat u deze stappen hebt doorlopen, is uw twee-factor-authenticatie klaar om te gebruiken. Vanaf nu ontvangt u een code wanneer u zich aanmeldt met uw Honeycomb-account vanaf een nieuwe locatie.

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe functie of het Honeycomb platform, helpen we u graag persoonlijk verder!

Neem contact met ons op