<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">

Disclaimer

Omnidots B.V. (Nederlandse Kamer van Koophandel nr. 61169935, hierna te noemen Omnidots) heet u van harte welkom op www.omnidots.com (hierna te noemen "website"). Door onze website te gebruiken stemt u in met de volgende disclaimer.

De website wordt door Omnidots aangeboden als een service voor het publiek en Omnidots, met al haar medewerkers, voor het delen van algemene informatie. Omnidots heeft de inhoud van deze website zorgvuldig samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tevens behouden wij ons het recht voor de inhoud van deze website zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Omnidots kan en wil niet garanderen dat de website altijd volledig of correct is. Wij spannen ons in voor de juistheid van de op deze website geplaatste inhoud, maar informatie, waaronder ons productaanbod, kan fouten bevatten of verouderd zijn. Eventuele ongewenste gevolgen, zoals verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van de website, kunnen niet aan Omnidots worden toegeschreven. Aangezien wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de informatie op www.omnidots.com, kan het vertrouwen hierop slechts op eigen risico plaatsvinden.

Auteursrechten

Het auteursrecht van alle inhoud op deze website, ongeacht het formaat, berust bij Omnidots. De reproductie, duplicatie, wijziging, gebruik of toe-eigening van merken en handelsmerken zijn eveneens verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Omnidots, aangezien deze eveneens beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Een uitzondering op het auteursrecht van Omnidots geldt wanneer de eigendomskennisgeving van een derde partij van enige inhoud, merken of handelsmerken op deze website wordt verstrekt of aangegeven. U mag delen van de website afdrukken voor redelijk persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat elke kopie voorzien is van alle relevante eigendomsvermeldingen en/of disclaimers. Dit is echter het enige gebruik dat Omnidots toestaat.

Aansprakelijkheid

Omnidots is in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van deze website. Wij streven ernaar de website online te houden en draaiende te houden zonder fouten en/of laadvertragingen, maar wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor grotere technische problemen of het eventueel tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites die niet door Omnidots worden gecontroleerd. Hoewel Omnidots zijn uitgaande links naar andere websites zorgvuldig overweegt op het moment dat de link wordt gemaakt, kunnen wij de inhoud, beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan niet controleren. Ondanks de opname van deze uitgaande links op de website van Omnidots, bevelen wij niet noodzakelijkerwijs de meningen op deze websites aan, keuren deze goed of onderschrijven deze.