<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Icon_technology_MEMS
Trillingssensoren voor de bouw:

MEMS vs. Geofoon

     

Vaak wordt ervan uitgegaan dat MEMS-technologie minder geschikt is voor trillingsmonitoring, in tegenstelling tot de veronderstelde nauwkeurigere metingen van sensoren die gebruik maken van geofoontechnologie. Sommigen stellen dat de metingen van geofoons nauwkeuriger zijn bij lage frequenties, terwijl anderen beweren verschillen te zien bij hoge frequenties. Dit is simpelweg niet waar. Dergelijke verschillen bestonden misschien in het verleden, maar de MEMS-technologie heeft zich sterk ontwikkeld en de prestaties ervan zijn nu gelijkwaardig aan of zelfs beter dan die van geofoons. MEMS-technologie overtreft geofoons in vele opzichten. Vanwege het lichte, compacte formaat en het feit dat MEMS-technologie niet hoeft te worden genivelleerd, biedt het een fantastische basis voor de ontwikkeling van ongelooflijk eenvoudig te gebruiken systemen voor trillingsmonitoring.

     
Trillingssensoren in de bouw:

MEMS vs. Geofoon

Jarenlang waren trillingssensoren in de bouwsector voornamelijk gebaseerd op geofoontechnologie. De laatste jaren heeft de introductie van op MEMS gebaseerde sensoren een revolutie in de sector teweeggebracht. Geleidelijk aan vindt een verschuiving plaats naar het gebruik van deze compacte en gebruiksvriendelijke apparaten op basis van MEMS-technologie. In sommige gevallen blijft echter de voorkeur uitgaan naar geofoons en wordt het gebruik van MEMS-gebaseerde sensoren in de bouw afgekeurd of afgewezen. In dit artikel ontkrachten we die 'algemene overtuigingen' en presenteren we bewijsmateriaal uit een Nederlands wetenschappelijk onderzoek waarin MEMS-versnellingsmeters en geofoons worden vergeleken.

"MEMS-sensoren zullen geofoons vervangen."
Martijn van Delft
Martijn van Delft

Monitoring Specialist
Allnamics Pile Testing Experts BV

    
MEMS vs. Geofoon

De evolutie van trillingsmeetapparatuur

Trillingsmonitoring is een snel ontwikkelende sector, en de ontwikkeling ervan in Nederland is bijzonder opmerkelijk. Aan de hand van het onderzoek van een Nederlandse monitoringspecialist, Martijn van Delft, zullen we onderzoeken hoe trillingsmonitoring systemen zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld om specifiek aan de behoeften van bedrijven te voldoen.

Het begin

De eerste apparatuur voor trillingsmonitoring verschilde aanzienlijk van die van vandaag. In het verleden was het meten van trillingen geen eenvoudige taak. Het vereiste het koppelen van afzonderlijke versnellingssensoren aan laadversterkers en deze vervolgens aansluiten op analyseapparatuur of computer AD-kaart. De metingen werden gedurende verscheidene seconden uitgevoerd alvorens uiteindelijk de gegevens werden opgeslagen en weergegeven met behulp van speciale software.

Het begin
1992

In 1992 maakte een nieuw geïntroduceerd VM-systeem (IFCO) continue metingen mogelijk. Het werd beschouwd als een belangrijke modernisering, maar het apparaat was nogal groot, bestaande uit een meetkop met drie geofoons en een logger.

1992
Tussen 1995 en 2016

Tussen 1995 en 2016 zijn er steeds betere apparaten voor trillingsmonitoring op de markt gekomen. Er zijn oplossingen geïntroduceerd met externe modems voor het uitlezen op afstand, apparaten met ingebouwde modems die geschikt zijn voor alle SBR-richtlijnen, of trillingssensoren voor monitoring met geïntegreerde modems en software die live bewaking en automatische rapportage mogelijk maken.

Tussen 1995 en 2016
Recent

De afgelopen jaren hebben op MEMS gebaseerde sensoren met succes hun intrede gedaan op de markt voor trillingsmonitoring in de bouw, zoals de SWARM van Omnidots. Door gebruik te maken van MEMS-technologie zijn systemen voor trillingsmonitoring nu toegankelijker dan ooit - ze zijn eenvoudig te installeren, lichter en kleiner. Bovendien neigen gebruikers vaak naar volledig geïntegreerde SaaS-gebaseerde bewakingsoplossingen, met bewakingsapparatuur en een stabiel, continu toegankelijk cloud-gebaseerd platform.

Recent
    
MEMS vs. Geofoon

MEMS-sensoren in trillingsmonitoring

MEMS is een afkorting voor "micro-elektromechanische systemen". Met MEMS-technologie kunnen apparaten op microscopische schaal, zoals sensoren, worden vervaardigd. Diverse sectoren passen deze technologie toe, van de luchtvaart en de auto-industrie tot de farmaceutische industrie. MEMS-technologie betekende een revolutie op de sensormarkt. De op siliciumchips vervaardigde miniatuurapparaten zijn uiterst betrouwbaar en reageren snel.

Mythes over MEMS-technologie

Toch wordt in de sector van de trillingsmonitoring soms gedacht dat MEMS-sensoren inferieur zijn aan geofoons. Sommigen beweren dat de metingen van MEMS bij lage trillingsniveaus niet zo nauwkeurig zijn als die van geofoons en dat zeer hoge trillingsniveaus door MEMS bij hoge frequenties worden geregistreerd in vergelijking met een geofoon.

Dit is absoluut niet waar. Dergelijke verschillen bestonden misschien in het verleden, maar sensoren op basis van MEMS zijn sindsdien sterk geëvolueerd en hun huidige prestaties zijn gelijkwaardig aan die van geofoons. Op MEMS gebaseerde sensoren overtreffen geofoons in vele opzichten. Vanwege het lichte, compacte formaat en het feit dat MEMS-technologie niet hoeft te worden genivelleerd, biedt het een fantastische basis voor de ontwikkeling van ongelooflijk eenvoudig te gebruiken systemen voor trillingsmonitoring. De installatie van geofoons daarentegen omvat vaak ingewikkelde procedures en vermoeiende trainingssessies, waardoor het voor een niet-specialist bijna onmogelijk is om het uit te voeren.

"Het is daarom van cruciaal belang dat de sensor die u kiest geschikt is voor de activiteit en de specifieke situatie met betrekking tot uw project. "
    
MEMS vs. Geofoon

Eisen en richtlijnen voor trillingssensoren

Sommige trillingsmeters zijn specifiek ontworpen voor het meten van trillingen in de bouw. Andere hebben een verschillende focus (bv. bewaking van de gezondheid van machines) en zijn minder of zelfs ongeschikt voor de bouwomgeving. Het is daarom cruciaal dat de sensor die u kiest geschikt is voor de activiteit en de specifieke situatie van uw project. Er is geen standaardoplossing. Apparatuur voor trillingsmonitoring in de bouw is ontworpen om bepaalde voorschriften te volgen. Trillingslimieten worden bijna nooit bij wet vastgesteld; ze worden meestal bepaald door voorschriften, richtlijnen, industrienormen en specificaties. Vaak verschillen ze per land of zelfs per staat. In Nederland is er geen wetgeving voor het voorkomen van hinder of schade door trillingen. Voor bouwwerkzaamheden die hinder of schade aan kunnen richten, wordt de SBR-richtlijn als hulpmiddel gebruikt.

Voor dit artikel wordt de Nederlandse norm SBR-A bekeken. SBR-A omvat de volgende eisen:

Sensoren voor trillingsmonitoring moeten de mogelijkheid hebben om snelheden tussen 0,2 mm/s en 50 mm/s te registreren over het gehele frequentiebereik van 1 tot 100 Hz. Voor versnellingsmeters moeten die waarden liggen tussen 1 mm/s2 en 30 m/s2.


Deze norm staat een nauwkeurigheid van 10% toe (wat overeenkomt met 1dB) over het gehele frequentiebereik. Een sensor is goedgekeurd wanneer hij aan deze parameters voldoet.

   
MEMS vs. Geofoon

MEMS onderzoek door Martijn van Delft & Carel Ostendorf

In 2018 maakte het onderzoek van Martijn van Delft (Allnamics) en Carel Ostendorf (Cauberg-Huygen) een einde aan de scepsis rond het gebruik van MEMS voor trillingsmetingen in de bouw. De trillingsmeters Axilog II, Vibra, Infra C22 (geofoontechnologie) en SWARM (MEMS-technologie) werden vergeleken op metingen van twee soorten trillingen:

De herhaalde korte periode van heitrillingen
SWARM-iconsize
Herhaalde korte periodes van trillingen (hele reeks heislagen)
uittrillen van een damwand, close-up apparatuur
SWARM-iconsize
Continue trillingen (uittrillen van een damwand)
Close-up van de apparaten
overzicht bouwplaats bij het uittrillen van een damwand
SWARM-iconsize
Continue trillingen (uittrillen van een damwand)
Overzicht van de bouwplaats
    
MEMS vs. Geofoon

Conclusies

Hopelijk heeft dit artikel uw eventuele twijfels over het gebruik van MEMS-sensoren voor het monitoren van bouwtrillingen weggenomen. Zoals bewezen in het onderzoeksartikel, leveren op MEMS gebaseerde sensoren even betrouwbare gegevens als een geofoon bij het meten van trillingen. Ze hebben echter duidelijke voordelen ten opzichte van een geofoon, zoals gebruiksgemak, lagere kosten en tijdsbesparing. Wij geloven dat MEMS-gebaseerde sensoren de toekomst zijn van trillingsmonitoring.

    
MEMS vs. Geofoon

Wanneer op MEMS gebaseerde trillingsmeters gebruiken?

Op MEMS gebaseerde sensoren zijn geschikt voor bouwwerkzaamheden en overlast, structurele gezondheidsmonitoring en verkeersmonitoring. Ze werken bijzonder goed in projecten waar: 

  • U wilt profiteren van monitoring op afstand
  • Minder ervaren mensen een trillingsmeter installeren 

  • Real-time inzichten en toegang op afstand cruciaal zijn

"Met hetzelfde aantal mensen, en in dezelfde tijd, kunnen we nu drie of vier keer zoveel monitoringapparaten plaatsen als met de oudere systemen."

- Tom Smits, Quattro Expertise 

Overweegt u MEMS-technologie in trillingsmonitoringsapparatuur voor uw project? Wij beantwoorden graag al uw vragen daarover.

Bijdragers aan dit artikel:

Martijn van Delft

Martijn van Delft

Monitoring Specialist
Allnamics Pile Testing Experts BV

Bronnen:

1)  De Trillingsmeetmarkt is in beweging door Martijn van Delft & Carel Ostendorf.
 
Verwante artikelen

van onze blog

Blijf op de hoogte van het nieuws in onze industrie en leer meer over de onze producten en evenementen.

6 functies in Honeycomb die trillingsbewaking in de bouw vereenvoudigen
6 Honeycombfuncties die trillingsmonitoring vereenvoudigen

6 functies in Honeycomb die trillingsbewaking in de bouw vereenvoudigen

14-jul-2023 10:40:18 3 min read
Het maximale halen uit IoT-technologie voor omgevingsmonitoring op bouwplaatsen
De voordelen van IoT voor omgevingsmonitoring maximaliseren

Het maximale halen uit IoT-technologie voor omgevingsmonitoring op bouwplaatsen

14-jul-2023 10:39:44 2 min read
Wat is fijnstof?
De relatieve grootte van stofdeeltjes

Wat is fijnstof?

22-mrt-2023 13:52:01 3 min read