<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">

Privacyverklaring Omnidots B.V.

Deze pagina bevat de Privacyverklaring van Omnidots. Omnidots B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals vastgelegd in deze Privacyverklaring en in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Wij zetten ons in om uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te verwerken en beheren. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Contact

Omnidots B.V.
Potklei 5
9351 VS Leek,
Netherlands

Telefoon: +31 85 0070336
E-mail: info@omnidots.com
Website: www.omnidots.com

Door Omnidots verwerkte privégegevens

Wij verwerken uw privégegevens wanneer u deze aan Omnidots verstrekt en/of wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten. Hieronder volgt een opsomming van de privégegevens die Omnidots verwerkt:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Locatie gegevens
 • Bedrijfsinformatie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website omnidots.com en ons webplatform honeycomb.omnidots.com
 • Webbrowser en apparaattype
 • IP-adres
 • Andere privégegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een Honeycomb-account aan te maken, schriftelijk of tijdens een gesprek

Aanvullende gegevens die we verzamelen van leveranciers, partners en klanten:

 • Bankgegevens (IBAN, bankcode, Swiftcode, BIC)
 • BTW-nummer

Gegevens verzameld van bezoekers jonger dan 16 jaar

Ondanks het feit dat Omnidots, onze website, platform en diensten niet de intentie hebben gegevens te verzamelen van minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming, kunnen wij de leeftijd van onze websitebezoekers niet controleren. Bijgevolg moedigen wij ouders en voogden van deze kinderen sterk aan om actief betrokken te zijn bij het voorkomen van zijn toegewijd om uw gegevens met de grootste zorg te verwerken en te beheren. Stuur een e-mail naar info@omnidots.com als u denkt dat wij zonder ouderlijke toestemming privégegevens over een kind hebben verzameld. Wij zullen de betreffende gegevens dan verwijderen.

Doel en rechtsgrondslag

Omnidots heeft verschillende doeleinden en rechtsgronden om uw gegevens te verwerken. Wij kunnen privégegevens verwerken en beheren om de volgende redenen:

 • Om goederen en diensten aan u te leveren.
 • Om betalingen te verwerken.
  Om Honeycomb-accounts te verwerken.
 • Om u in staat te stellen onze GPS-gebaseerde bewakingsdiensten te gebruiken.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is voor het leveren van onze diensten en producten.
 • Om u te informeren bij wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u onze nieuwsbrief en/of ander marketingmateriaal toe te sturen.
 • Om uw online gedrag op onze website en/of platform te analyseren met als doel beide te verbeteren en u een op uw voorkeur gebaseerd aanbod van diensten en producten te bieden.
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals het indienen van belastingformulieren.

Hoe we privégegevens beveiligen

Omnidots zet zich in voor de bescherming van uw privégegevens en neemt maatregelen om ongeoorloofde wijzigingen, toegang en publicatie, alsmede misbruik en verlies tegen te gaan. De gegevensoverdracht van de sensor naar de server is versleuteld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig genoeg zijn of zonder toestemming worden gebruikt, neem dan contact met ons op via info@omnidots.com.

Hoe lang gegevens voor verschillende personen worden bewaard

De bewaartermijn van de verzamelde gegevens hangt af van het doel van de gegevensverzameling en de kenmerken van de personen, zoals uiteengezet in de volgende paragraaf. Omnidots streeft ernaar privégegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk.

Van klanten verzamelde gegevens, zoals gegevens over het individu, hun bedrijf en hun aankoopgeschiedenis, worden 10 jaar bewaard met het doel klanten een langdurige service te bieden en de kwaliteit van de producten en diensten van Omnidots te traceren. De 10 jaar worden gerekend vanaf het moment dat het laatste apparaat is aangeschaft of het laatste meetpunt offline is gehaald, afhankelijk van welke gebeurtenis het laatst plaatsvindt. Door de gegevens voor een periode van 10 jaar te bewaren, kunnen klanten gemakkelijk opnieuw beginnen te monitoren met de apparaten van Omnidots, zelfs in geval van tijdelijke economische, wereldwijde, regionale of bedrijfsbrede onrust.

Gegevens verzameld van leveranciers, zoals hun contactgegevens van leveranciers en relevante bedrijfsgegevens, worden twee jaar na het einde van onze samenwerking verwijderd uit de database van Omnidots. De bestelgeschiedenis wordt tien jaar bewaard ten behoeve van service en nazorg. Omnidots is niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de privégegevens van de leverancier. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de contactpersoon van de leverancier voor Omnidots.

Gegevens verzameld voor commerciële doeleinden via mondelinge toestemming of online en papieren formulieren worden bewaard zolang als nodig is om de acties te voltooien die tijdens het gesprek of in het formulier zijn vastgelegd. Gegevens die worden verstrekt met het expliciete doel om u in te schrijven voor de nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie van Omnidots worden bewaard totdat u ervoor kiest om onze nieuwsbrief of marketingcommunicatie niet langer te ontvangen of totdat u gedurende twee jaar geen enkele van onze e-mailcommunicaties hebt geopend. Om uw voorkeur aan te passen of u af te melden voor commerciële e-mailcommunicatie, kunt u een e-mail sturen naar info@omnidots.com of klik op de desbetreffende knop onderaan elke e-mail.

Automatisering van het besluitvormingsproces

Omnidots neemt geen besluiten met betekenis voor personen op basis van geautomatiseerde processen. Dit onderdeel heeft betrekking op beslissingen die systemen en computerprogramma's nemen zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Delen van gegevens met derden

Omnidots deelt uw gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw privégegevens niet aan derden. Elk bedrijf dat in onze opdracht uw gegevens verwerkt, heeft een verwerkersovereenkomst met Omnidots. Hoewel dit ervoor zorgt dat deze derden hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging toepassen op uw gegevens, blijft Omnidots verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookie Beleid

Omnidots gebruikt verschillende soorten cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van uw smartphone, tablet of computer worden opgeslagen wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of voor het eerst na het verwijderen van uw cache en cookies). We gebruiken cookies om uw computer te herkennen zodat we de gebruikerservaring kunnen aanpassen aan uw browser en apparaat.

Omnidots past de volgende cookies toe:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn verplicht. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van onze website en de navigatie.
 • Functionele cookies zijn optioneel. Ze worden gebruikt om de website-ervaring voor gebruikers te verbeteren en extra functionaliteit mogelijk te maken. Functionele cookies kunnen gebruikersnamen, taalvoorkeuren en soortgelijke functies onthouden.
 • Analytics-cookies zijn optioneel. Hun doel is het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website, zodat wij deze kunnen verbeteren.
 • Advertentiecookies zijn optioneel. Ze kunnen worden gekoppeld aan derden zoals de Meta Business Suite en LinkedIn Campaign Manager. Deze cookies stellen Omnidots in staat om de effectiviteit van advertentiecampagnes te bepalen en kunnen worden gebruikt om aangepaste inhoud en advertenties te leveren. Hier is een lijst met cookies van derden die op de website van Omnidots worden geplaatst:
  • Grav
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Google Ads
  • Google reCAPTCHA
  • Leadfeeder
  • Hotjar
  • YouTube
  • LinkedIn Campaign Manager
  • HubSpot
  • Meta Business Suite

Bij het eerste bezoek aan onze website of na het wissen van de cookies uit uw browser vragen wij toestemming voor het plaatsen van deze verschillende soorten cookies. U kunt de cookies van Omnidots verwijderen en afkeuren door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen en bestaande cookies worden verwijderd.

Hoe u uw privégegevens kunt bekijken, bewerken of verwijderen

U kunt uw eigen persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen en de door u verleende rechten op gegevensverwerking intrekken. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Omnidots B.V.

U kunt ons verzoeken een digitaal document met de privégegevens die wij over u bewaren aan u toe te zenden. Verder kunt u een verzoek tot beheer van uw gegevens zoals beschreven in de vorige paragraaf sturen door een e-mail te sturen naar info@omnidots.com. Wanneer u ons een dergelijk verzoek stuurt, moeten wij controleren of u gemachtigd bent om de privégegevens te ontvangen of wijzigingen in onze logboeken aan te brengen, dus u moet ons een kopie van uw identiteitsbewijs sturen met de volgende gedeelten afgedekt of zwart gemaakt om uw privacy te beschermen: uw foto, paspoort- of ID-nummer, sofi-nummer (BSN in Nederland) en de machineleesbare zone (de strook onderaan de pagina met pasfoto's waarop nummers staan). Uw aanvraag wordt uiterlijk binnen vier weken beantwoord, maar wij streven ernaar zo snel mogelijk te reageren. 

Om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de Nederlandse toezichthoudende instantie), volgt u deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.