<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Nieuws

Nieuwe functie Honeycomb: IN 1226 richtlijn voorgeconfigureerd

Vanaf heden is het mogelijk om de Franse IN 1226 richtlijn kiezen tijdens het instellen van uw SWARM om trillingen te monitoren ter bescherming van spoorweginfrastructuren.

Wat is de IN 1226 richtlijn?

De IN 1226 is de Franse richtlijn voor de 'Bescherming van spoorweginfrastructuren tijdens werkzaamheden met explosieven of met krachtige mechanische apparaten'. Het is een aanvulling op de richtlijn Circulaire du '86, die is afgestemd op de Franse spoorwegen (SNCF). De IN 1226 bevat richtlijnen voor bouw- en onderhoudsprojecten die door de SNFC worden uitgevoerd. Het doel van deze richtlijn is de spoorwegen en nabijgelegen constructies te beschermen tegen structurele schade veroorzaakt door bouwwerkzaamheden. De richtlijn bevat parameters voor de controle van trillingen die worden veroorzaakt door afbraak-, hei- of bouwwerkzaamheden. De SNCF en andere bedrijven die in de buurt van spoorwegen werken, kunnen nu de IN 1226-richtlijn kiezen uit de vooraf geconfigureerde Honeycomb-instellingen.

Hoe configureert u de SWARM volgens de IN 1226-richtlijn

Om uw SWARM te configureren volgens de IN 1226-richtlijn, gaat u naar de pagina 'Meetpunt maken' in Honeycomb. Scroll naar beneden naar de sectie 'Uw SWARM-instellingen' en klik op het veld 'Richtlijn'. Een dropdown menu verschijnt, en u kunt de juiste richtlijn kiezen (zie onderstaande afbeelding).

Richttlijn dropdown

Vervolgens kunt u bij “Evaluatietype”, passend bij uw project, voor 'Vers beton' of ‘Bouwwerk’ kiezen. De SWARM-instellingen worden dan automatisch aangepast aan de richtlijn.

Richttlijn dropdown

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe functie of het Honeycomb platform, helpen we u graag persoonlijk verder!

Neem contact met ons op