<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Nieuws

Bezoek Omnidots op InfraTech Germany 2022

Op 20-22 september is Omnidots in Essen, Duitsland aanwezig op de InfraTech-expo voor infrastructur Als exposant willen we bezoekers laten zien hoe Omnidots bijdraagt aan het thema van dit jaar: "rethinking infrastructure".

InfraTech is een opmerkelijk evenement voor infrastructuur experts die op zoek zijn naar de nieuwste trends en ontwikkelingen in de branche: in 2020 namen in totaal 234 exposanten en bijna 8.000 bezoekers deel aan de expo. Dit jaar ligt de focus op de volgende onderwerpen:

  • Civiele techniek, Wegenbouwkunde en Waterbouwkunde
  • Riolering en ontwatering
  • Openbare ruimte en mobiliteit
  • Energie en milieu

Naast de mogelijkheid om in gesprek te gaan met leidende bedrijven binnen deze expertisegebieden, kunt u ook lezingen bijwonen over actuele problemen in de infrasector.

Bezoek Omnidots op InfraTech

Het bezoeken van de expo en het bijwonen van de lezingen is gratis, bemachtig hier alvast uw ticket en bezoek Omnidots bij standnummer 3E21.

To plan a meeting with us ahead of time, please send us an email or give us a call!

Stuur ons een e-mail Bel ons