<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Nieuws

Dan Smedien nieuwe partner

Wij zijn blij aan te kondigen dat Dan Smedien nu onze nieuwe partner is in de Noorse landen. Dan Smedien is gevestigd in Denemarken en vertegenwoordigt Omnidots in Noorwegen, Zweden en Denemarken. We wensen het team van Dan Smedien veel succes en we kijken uit naar de samenwerking.

Logo Dan Smedien