<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">

Verbeter de veiligheid en gezondheid in uw bouwomgeving

Omnidots is opgericht met een visie om de bouwomgeving veiliger en gezonder te maken door het monitoren van risicofactoren te vereenvoudigen. We willen de communicatie vergemakkelijken en de wereld van monitoring openstellen voor iedereen die op bouw- en infrastructuurterreinen werkt. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelden we een intuïtief monitoringplatform met gebruiksvriendelijke sensoren.

veiligheid en milieu op de bouwplaats
"Met SWARM heb je altijd real-time inzicht in de impact van de activiteiten. Je kunt meteen ingrijpen als je ziet dat er iets mis dreigt te gaan, in plaats van dat je moet constateren dat het mis is gegaan."
Boris quattro
Boris Tebrunsvelt

Monitoring Specialist

Bewaak trillingen voor maximale veiligheid

Trillingen veroorzaakt door bouwactiviteiten zoals heien en slopen kunnen scheuren veroorzaken of de fundering van constructies verzwakken. Om dit te voorkomen, kunt u de real-time inzichten van SWARM gebruiken om de trillingen te analyseren, hun bronnen te identificeren en te bepalen wanneer de gemeten niveaus te hoog zijn.

Wilt u meer doen dan "gewoon" de omliggende gebouwen schadevrij houden? Met onze vooraf geconfigureerde richtlijnen kunt u klachten van omwonenden voorkomen. Bovendien kunt u met de gegevensuitwisselingsopties van Honeycomb die extra stap zetten naar transparantie, wat kan bijdragen aan hun gemoedsrust.

Ontdek de SWARM
Trillingsbewaking op afstand met cloud-platform

Bewaak de luchtkwaliteit voor een optimale gezondheid

Door bouwwerkzaamheden en verkeer komen kleine deeltjes in de lucht terecht. Deze deeltjes kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, en daarom moet het personeel op de bouwplaats beschermende kleding dragen als het werkt in een omgeving met een slechte luchtkwaliteit. Maar hoe zit het met de mensen rondom de bron van de luchtvervuiling? Zonder bewaking van de luchtkwaliteit kunnen mensen die in de buurt van vervuilde gebieden wonen nadelige gezondheidseffecten ondervinden, vooral na langdurige blootstelling aan slechte luchtkwaliteit. Dit is waar de DUST-monitor om de hoek komt kijken. Hij stelt bedrijven in staat onmiddellijk inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en vervuilers zo nodig stil te leggen. Het stelt ook gemeenten in staat de luchtkwaliteit op drukke verkeerslocaties continu te controleren om te bepalen of er maatregelen ter bescherming van de bewoners moeten worden genomen.

Ontdek DUST
Luchtkwaliteitsmonitoring oplossing