<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">

Wat zijn de voordelen van het meten van meetpunten bij trillingsmonitoring?

Omnidots
4 min lezen
1-dec-2021 0:00:00

Het verzamelen van nauwkeurige meetgegevens bij trillingsbewaking is essentieel voor het uitvoeren van je project. Nauwkeurige meetgegevens vormen de basis voor preventieve inspanningen, die er op hun beurt voor zorgen dat gebouwen schadevrij blijven en dat mensen kunnen werken en ontspannen zonder hinder van verstoringen. Je hebt er dus alle belang bij dat de meetgegevens voor het analyseren van de trillingen zo transparant en zo eenvoudig mogelijk worden geordend. Dit is voor Omnidots het uitgangspunt geweest om te kiezen voor het werken met meetpunten in plaats van het meten van het meetapparaat zelf. Maar waarom levert jou dit een groot voordeel op?

Wat is een meetpunt?

Een meetpunt is een fysieke plek die gemeten is voor een bepaalde periode. De sensor, het fysieke meetinstrument kun je loskoppelen van dat meetpunt. Hierdoor kun je het meetapparaat weer op een nieuw project en een nieuw meetpunt inzetten. In het online platform Honeycomb kun je de meetgegevens van elk meetpunt en de op die plek gebruikte sensor terugzien wanneer je maar wilt.

Het meten van meetpunten vs meetunits in trillingsmonitoring

Aan de hand van een voorbeeld over een rioleringsproject bij de grachtenpanden in Amsterdam, legt Lourens Rozema (CTO van Omnidots) uit, wat het voordeel is van het meten van meetpunten in plaats van het meten van de meetunit zelf. “Voor een grootschalig rioleringsproject aan de Amsterdamse grachten moesten - om de monumentale grote herenhuizen te beschermen - trillingsmetingen uitgevoerd worden. Het vervangen van de riolering gebeurt niet in één keer, maar schuift telkens een beetje op. De trillingsmetingen vinden plaats aan de huizen, waarbij op dat moment de graafmachine bezig is. Hierdoor verhuis je de sensoren mee en maak je voor elk huis in het meetplatform een nieuw meetpunt aan. Voor elk grachtenpand heb je dus een meetpunt aangemaakt in het online platform Honeycomb, terwijl je misschien maar drie fysieke meetsensoren nodig hebt.”

infographic meetpunt

Vooraf gemakkelijk meetpunten instellen in Honeycomb

De meeste Amsterdamse grachtenpanden zijn vrij oud. Ze dateren uit de Gouden Eeuw (17e eeuw). Vanwege de staat van sommige gebouwen is het wenselijk om een aangepaste meetconfiguratie in te stellen. Dit kan met de handige functionaliteit in het Honeycomb platform. Zo kun je vooraf elk gebouw een eigen meetpunt geven. Hiermee kun je ook vooraf voor elk gebouw de juiste meetconfiguratie instellen. Na het verplaatsen van de trillingssensor hoef je de SWARM alleen nog maar los te koppelen van het oude meetpunt en de trillingssensor aan te sluiten op het nieuwe meetpunt. Vervolgens zorgt het online platform Honeycomb ervoor dat de SWARM (trillingssensor) de juiste configuratie gebruikt.

infographic tijdlijn

Meerdere sensoren koppelen aan één meetpunt

Een ander voordeel waarom Omnidots meetpunten meet en niet het meetapparaat zelf, is dat de SWARM sensor ook stuk kan gaan. In dit geval blijven alle reeds gemeten data gewoon opgeslagen bij dit meetpunt in het Honeycomb platform. “Bijvoorbeeld iemand rijdt met zijn vrachtwagen te dicht langs de sensor en tikt de sensor van de muur. Dan vervang je de sensor, maar blijft het meetpunt en alle data die reeds gemeten is bestaan. Hierdoor kun je dus meerdere sensoren koppelen aan hetzelfde meetpunt”, vult Lourens tot slot aan.

infographic vrachtwagen

Hoe maak ik een meetpunt aan in het online platform Honeycomb?

Het aanmaken van meetpunten in het online platform van Omnidots is heel gemakkelijk. In het online platform Honeycomb, kun je gemakkelijk één of meerdere meetpunten aanmaken. In slechts 4 stappen kun je al aan de slag.

  1. Ga naar Honeycomb en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik in het menu bovenaan de pagina op 'Meetpunt' en vervolgens op 'SWARM-meetpunt aanmaken'.
  2. Kies een naam voor je meetpunt en klik op "Opslaan". Je hebt met succes een meetpunt aangemaakt.
  3. Ons advies: Kies altijd een naam die voor jou de meetlocatie makkelijk vindbaar maakt. Bijvoorbeeld ‘Herengracht 1’. Let op: Door eerst je SWARM aan een meetpunt te koppelen, voordat je verder gaat met het configureren van dat meetpunt, weet de Honeycomb welk type trillingsmeter je hebt. Alle bijbehorende opties en keuzes worden dan aangeboden op deze configuratiepagina.
  4. Na het koppelen kun je doorgaan met de configuratie op de meetpunt-pagina.

Een extra handigheidje van het systeem: het is onmogelijk om een sensor te koppelen die al verbonden is aan een ander meetpunt.

Wil je liever zien hoe je stap voor stap een SWARM-meetpunt aanmaakt in Honeycomb? Bekijk dan de instructievideo.

Mocht je meer informatie over de producten van Omnidots willen of heb je een vraag over het goed instellen van meetpunten? We vertellen je er graag meer over.

SWARM Trillingsmeter

SWARM-product-image