<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">

Waarom is trillingsbewaking noodzakelijk voor bouwprojecten?

Omnidots
2 min lezen
3-jun-2022 0:00:00

Veel bouwactiviteiten, zoals het gebruik van zware voertuigen, sloopwerkzaamheden en heien, veroorzaken trillingen. Deze trillingen kunnen een negatieve invloed hebben op constructies, apparatuur en mensen. Om dit te voorkomen, kunt u trillingen bewaken. Trillingsbewaking in de bouw kan zelfs van cruciaal belang zijn voor het succes van een bouw- of infrastructuurproject. Zo kunt u:

  1. Schade voorkomen aan nabijgelegen constructies en, indien nodig, aantonen dat uw project de schade niet heeft veroorzaakt.
  2. Klachten voorkomen van omwonenden over de overlast die bouwtrillingen kunnen veroorzaken.
  3. Schade voorkomen aan kwetsbare installaties en apparatuur, zoals laboratoria en medische apparatuur.

Hoe kunnen trillingen constructies, apparatuur en mensen zo sterk beïnvloeden?

Wanneer trillingsniveaus te hoog zijn, kunnen bestaande scheuren groter worden en kunnen andere problemen ontstaan die de structurele integriteit van een gebouw in gevaar brengen. Het uitlezen van gevoelige apparatuur, zoals medische apparaten, kunnen onnauwkeurig en dus onbruikbaar worden. En ten slotte kunnen mensen geestelijk en lichamelijk last krijgen door blootstelling aan hoge trillingsniveaus.

Construction vibration monitoring for sensitive facilities

Schade voorkomen door trillingsbewaking bij bouwprojecten

Monitoringsplan Hoe kan trillingsbewaking bouwschade voorkomen? Alleen meten is niet voldoende. Wie schade- en hindervrij wil bouwen, heeft een monitoringsplan nodig, waarbij het meten van trillingen een cruciaal onderdeel is. In het monitoringsplan voegt u, of een monitorings expert, de trilling grenswaarden in op basis van verschillende externe factoren. De leeftijd van een constructie, het materiaal en het type apparatuur dat wordt gebruikt zijn hier slechts drie voorbeelden van.

Veilige trillingsniveaus bepalen Voor de beste resultaten schadevrij bouwen, dient u vooraf de omgeving te beoordelen om veilige trillingsniveaus te bepalen. U kunt nationale richtlijnen SBR-A en SBR-B gebruiken om de veilige trillingsniveaus te bepalen. Wanneer de bouwwerkzaamheden beginnen, helpt trillingsbewaking in combinatie met een monitoringsplan ervoor om de vooraf vastgestelde drempelwaarden niet te overschrijden.

Real-time trillingsbewaking: aanpassen of stoppen? Bij het meten van trillingen in de bouw, wilt u ook real-time inzicht in de trillingsniveaus en mogelijke overschrijdingen. Met deze inzichten kunt u de bouwwerkzaamheden aanpassen of stoppen voordat er iets beschadigd raakt. Sommige trillingsmeters hebben een alarmlicht dat gaat branden om overschrijdingen aan te geven. Andere oplossingen, zoals de SWARM trillingsmeter van Omnidots, sturen u waarschuwingen via e-mail of SMS. Welke optie u ook kiest, zorgvuldige planning, monitoring volgens relevante richtlijnen en real-time inzichten zijn de belangrijkste factoren bij het afronden van een bouw- of infrastructuurproject zonder schade of overlast te veroorzaken.

Bewaak trillingen in de bouw- en infrastructuur industrie

Het bewaken van trillingen is van cruciaal belang in de bouw- en infrastructuur industrie. Met Omnidots volledig geïntegreerde oplossing, kunt u trillingen monitoren vanuit het comfort van uw huis of kantoor. Heeft u vragen over onze oplossing of de rol van trillingsbewaking in de bouw? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Neem contact op

SWARM Trillingsmeter

SWARM-product-image