<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
logo_bbci_frijwijk_footer
BBCI Frijwijk

Gebruiksgemak en beheer op afstand

BBCI Frijwijk is een bureau voor bouwkundige en civieltechnische inspecties. "Onze hoofdredenen om Omnidots breed in te zetten, zijn het gebruiksgemak en het beheer op afstand".

Tevreden klant en minimale overschrijdingen

Als bij een van onze monitoringsprojecten trillingshinder een grote rol gaat spelen, kies ik als projectmanager voor Omnidots. Zoals laatst, toen Station Noord in Rotterdam werd verbouwd. Trillingshinder werd verwacht, dus wij zijn gaan meten met Omnidots.

Wij hebben gekozen voor een uitgebreide meting met de SWARM in combinatie met de SWARM Batterij. We hebben de twee dichtstbijzijnde objecten bij het station gemonitord. Tijdens het project kon de klant realtime in de portal van Omnidots (Honeycomb) meekijken. Wij bij bbci Frijwijk hebben tijdens het project als vraagbaak gediend bij het interpreteren van de metingen.

Het gebruiksgemak van de oplossing van Omnidots viel op tijdens dit project. Het resultaat van het project was een tevreden klant, minimale overschrijdingen en het werk is gestuurd uitgevoerd. Voor een volgend project ga ik de klant ervan overtuigen om de begeleiding van de monitoring minder in eigen hand te nemen, en meer bij ons neer te leggen.

De SWARM is een ideaal apparaat. Wanneer er iets aan de hand is, levert Omnidots goede support.

Voordelen van Omnidots

Voor bbci Frijwijk bv zijn dit de belangrijkste voordelen van het werken met Omnidots:

Klaar om de demo te starten?

Bekijk Honeycomb en onze oplossingen in actie