<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Tauw
TAUW, Nederland | Harald Dickhof

Ideaal voor trillingsmetingen

Wij gebruiken de SWARM onder andere bij trillingsmetingen bij rioleringswerk. Dit werkt voor ons ideaal, omdat we de metingen vanaf kantoor kunnen uitlezen.

Vanaf kantoor een rioleringsproject monitoren

“Onlangs hebben we trillingen gemonitord bij rioleringswerkzaamheden in Amsterdam. Binnen de bebouwde kom is de weg opengebroken en ze hebben de riolering vervangen. We hebben 4 SWARMs geplaatst op nabijgelegen gebouwen, omdat we ervoor moesten zorgen dat de trillingen de norm niet zouden overschrijden, want dan konden gebouwen beschadigd raken. Tijdens dit project hebben we ervaren dat het systeem van Omnidots echt ideaal is voor het monitoren van trillingen.
“We kunnen de SWARM heel gemakkelijk instellen via Honeycomb.”
Harald Dickhof

TAUW, Nederland

We kunnen de SWARM heel gemakkelijk instellen via Honeycomb. Als het bouwproject dan begint en er teveel trillingen zijn, krijgen we meteen een waarschuwing. De producten van Omnidots werkten bij het rioleringsproject veel prettiger dan producten van concurrenten, die we weleens bij andere projecten hebben ingezet. Een groot voordeel van de SWARM is dat de SIM geïntegreerd is in de sensor. Hierdoor hoeven we zelf niets te regelen met SIMkaarten, zoals de kosten van de SIMkaart, het beheren van de abonnementen en het zorgen voor voldoende bereik. Bij Omnidots betalen we een vast bedrag aan abonnementskosten voor zowel het gebruik van SaaS platform Honeycomb, de 4G verbinding via de geïntegreerde SIM en de service. Verder hoeven we er niet meer naar om te kijken. De betrouwbaarheid van de producten van Omnidots is erg goed; beter dan we gewend zijn van trillingsmonitoring.

“De terugverdientijd bij gebruik van Omnidots is veel lager dan bij gebruik van concurrerende producten.”
Harald Dickhof

TAUW, Nederland

Een ander groot voordeel is dat we vanaf kantoor alle meetgegevens kunnen inzien. Bij concurrerende producten moeten we steeds naar de sensor toe om hem op locatie af te lezen.

Door het remote kunnen inzien van de gegevens, besparen we veel tijd. De terugverdientijd bij gebruik van Omnidots is veel lager dan bij gebruik van concurrerende producten.

Als ik toch een keer een vraag heb, stel ik deze via de chat in Honeycomb. Tijdens kantooruren krijg ik dan meteen antwoord van het technische team. Dat vind ik heel handig.”

tauw blue

De voordelen voor TAUW

Voor TAUW zijn dit de grootste voordelen van het werken met Omnidots:

Klaar om de demo te starten?

Bekijk Honeycomb en onze oplossingen in actie