<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
Quattro Logo
Quattro Expertise, Nederland | Tom Smits & Boris Tebrunsvelt

Quattro Expertise: Schadeloos bouwen met trillingsbewaking

Quattro Expertise streeft naar schadeloos bouwen. Ze helpen bouwbedrijven deze doelstelling te bereiken door middel van uitgebreide diensten - waaronder trillingsbewaking, waarbij het bedrijf gebruik maakt van Omnidots SWARM trillingsmeters.

Over Quattro Expertise

Quattro Expertise streeft naar schadeloos bouwen. Het bedrijf is in 2006 opgericht om het landmeten, voorafgaand aan de bouw, efficiënter te maken door middel van digitalisering. Sindsdien is Quattro Expertise gegroeid en richt het zich op het gehele bouwproces. Net als vroeger beoordeelt het bedrijf de staat van gebouwen in de buurt van bouwplaatsen voordat de werkzaamheden beginnen. Maar nu analyseren ze ook potentiële risico's, maken ze monitoringsplannen en monitoren ze risicofactoren tijdens het project. Voorbeelden van dergelijke risicofactoren die door Quattro Expertise worden gemonitord zijn scheuren, grondwaterstanden, geluidsniveaus en vervormingen. Voor veel van deze taken is toegang tot realtime informatie van cruciaal belang. En dat is waar Omnidots SWARM trillingsmeter om de hoek komt kijken. We spraken met monitoringsexpert Tom Smits en Junior Marketeer Boris Tebrunsvelt. Zij vertelden ons over projecten waar de Omnidots all-in-one trillingsbewaking oplossing hielp om ervoor te zorgen dat bouwwerkzaamheden geen schade veroorzaakten.

Project: Hoe breid je een begraafplaats uit zonder de rust te verstoren

Het doel van Quattro Expertises eerste project was het uitbreiden van een begraafplaats zonder verstoring van het kerkhof en nabijgelegen gebouwen. Onderdeel van de uitbreiding was het aanbrengen van damwanden. Trillingsbewaking tijdens het heien is cruciaal omdat de damwanden meestal de grond in worden getrild. Om toch schadeloos te kunnen bouwen, besloot de partner van Quattro Expertise, Gebroeders de Koning, om tijdens dit project te werken met een elektrische Giken Silent Piler. Met behulp van deze Giken Silent Piler konden damwanden met hydraulische druk, in plaats van met trillingen, de grond in worden gedrukt. Dit zou de eerste keer zijn dat het bedrijf met deze machine werkt. De verwachting was dat deze aanpak zou leiden tot aanzienlijk lagere trillingsniveaus. Dit zou op zijn beurt het risico op schade verminderen en een duurzame nieuwe manier van werken mogelijk maken.

Giken Silent Piler
"[Omnidots'] trillingsmeters geven je realtime inzicht, op elk moment, in de impact van de activiteiten. [...] Je kunt meteen ingrijpen als je ziet dat er iets mis dreigt te gaan, in plaats van te moeten constateren dat het mis is gegaan."
Boris Tebrunsvelt

Quattro Expertise

Quattro Expertise hun aanpak voor schadeloos bouwen

Voordat de bouwwerkzaamheden zijn gestart, heeft Quattro Expertise al een monitoringsplan opgesteld. Voor Quattro Expertise zijn monitoringsplannen meestal het startpunt van een project. Hierin staan duidelijke afspraken en limieten voor risicofactoren zoals geluid, trillingen en horizontale grondverplaatsing. Voor dit project is ook duidelijk gemaakt hoe de trillingsbewaking tijdens het heien eruit moet zien en welke trillingsniveaus acceptabel zijn. Voor elke factor die tijdens de initiële beoordeling zou kunnen worden geïdentificeerd, biedt Quattro Expertise een monitoringsdienst aan om haar partners te helpen schade te voorkomen. Tijdens de uitbreiding van de begraafplaats omvatte het monitoringsplan maximaal aanvaardbare trillingsniveaus en een prognose van de trillingen die de Giken Silent Piler waarschijnlijk zou veroorzaken. Overschrijding van de grenswaarden voor trillingen zou betekenen dat een schadeloos bouw niet kon worden gegarandeerd. Om te bepalen of hun prognose juist was en of de trillingsniveaus onder de toegestane grenswaarden bleven, monteerde Quattro Expertise Omnidots SWARM trillingsmeter op de muur van de nabijgelegen kerk.

Zodra ze de Giken Silent Piler in bedrijf namen, stuurde de SWARM realtime gegevens naar Omnidots Honeycomb-platform. Als de trillingsniveaus de veilige niveaus hadden overschreden, zou Honeycomb een waarschuwing hebben gestuurd naar verschillende mensen binnen het projectteam. Dit alarm zou hen laten weten dat ze hun activiteiten moesten aanpassen of de werkzaamheden zouden moeten staken.

"Met hetzelfde aantal mensen en in dezelfde tijd kunnen we nu drie tot vier keer zoveel bewakingsapparatuur plaatsen dan met de oudere systemen."
Tom Smits

Quattro Expertise

Het resultaat

"Het project is fantastisch verlopen", zegt monitoringsexpert Tom. De uitbreiding was een groot succes, en de vergaarde data bevestigden de prognose van Quattro Expertise. Hun aanpak van trillingsbewaking tijdens het heien bleek wederom een succes,

de geregistreerde trillingsniveaus tijdens dit project raakten slechts een kwart van de grenswaarde. Met andere woorden: De metingen van SWARM bevestigden dat de Giken Silent Piler nauwelijks trillingen veroorzaakte. Op basis van deze bevindingen concludeert Boris Tebrunsvelt dat "de Giken Silent Piler niet alleen een duurzame optie is, maar ook perfect is om omgevingshinder te voorkomen."

"Een van de kernwaarden van Quattro Expertise is vooruitdenken en daar zien we bij Omnidots echt een match. De sensoren worden steeds slimmer en we kunnen er steeds meer inzetten per project."
Boris Tebrunsvelt

Quattro Expertise

Waarom hebben jullie voor trillingsbewaking van Omnidots gekozen?

Tom en Boris van Quattro Expertise gaven aan dat de trillingsbewaking oplossing van Omnidots het bedrijf helpt zijn ideologie van schadeloos bouwen te realiseren. Zij werken graag met Omnidots trillingssensoren omdat deze eenvoudig te monteren en te installeren zijn. Het gemak van het instellen van het apparaat, ook op afstand, is van belang voor het bedrijf. Monitoringsexpert Tom zei: "Soms werk je aan projecten waarbij je begint met sloopwerk en vervolgens de damwand installeert, wat een ander type trillingsbron is. De trillingssensoren moeten daarop worden afgesteld, en dat is in een mum van tijd gebeurd." Boris voegde daar later aan toe: "De sensoren van Omnidots zorgen voor gebruiksgemak en zorgen er ook voor dat we zo veel mogelijk mensen kunnen inzetten op projecten. Deze mensen worden uiteindelijk experts voor ons en zorgen ervoor dat elk project gemonitord kan worden."

quatro

Voordelen van Omnidots

Voor Quattro Expertise  zijn dit de belangrijkste voordelen van Omnidots:

Klaar om de demo te starten?

Bekijk Honeycomb en onze oplossingen in actie