<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
ns stations
NS Stations | Fabian Duursma

Trillingsmetingen in eigen beheer

Bij een grote verbouwing aan het NS hoofdstation in Groningen meten we in eigen beheer trillingen, om ervoor te zorgen dat het monumentale pand geen schade oploopt.

Bescherming van het monumentale station in Groningen 

Het monumentale hoofdstation in de stad Groningen is voor het eerst geopend in 1866. Momenteel vindt er een enorm bouwproject plaats om het stationsgebied aan te passen aan de behoeftes van de moderne tijd. Daarbij vinden wij van NS Stations het uitermate belangrijk dat het monumentale pand geen schade, zoals verzakkingen, oploopt door trillingen bij de bouwwerkzaamheden.

“De aanpassingen zijn vrij ingrijpend. Er komt namelijk een nieuwe reizigerstunnel van het stationsplein aan de voorkant van het stationsgebouw naar de perrons aan de achterkant van het gebouw. Ook komt er onder het pand door een fietstunnel. Dankzij Omnidots worden we meteen gealarmeerd als er straks te veel trillingen aan de funderingen van het stationsgebouw plaatsvinden. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar als het wel het geval is krijgen we een sms en leggen we de werkzaamheden meteen stil om te controleren wat er misgaat. De alarmeringen en het live meten zijn voor ons dus heel belangrijk.

In totaal hebben we aan de funderingsbalken in de kelder van het pand 10 SWARMs geplaatst. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen en daarom doen we eerst een nulmeting. Er zijn namelijk altijd al trillingen door de treinen die aankomen op het station. Straks als de bouw begint kunnen we die standaard aanwezige trillingen er dan uit filteren.

We hebben voor deze trillingsmetingen meerdere offertes aangevraagd en onze keus is gevallen op Omnidots. Dit omdat we bij Omnidots geen dure apparaten hoeven te huren, maar de trillingsmeters meteen in eigendom krijgen. We vonden de installatie zeer eenvoudig, het online platform heel benaderbaar en de oplossing van Omnidots is prijstechnisch gunstig. We hebben eerst op Honeycomb alle instellingen gedaan en daarna eenvoudig de SWARMs bevestigd in de kelder.

We hebben de trillingsmetingen in eigen beheer en hebben een expertisebureau in de arm genomen om ons te helpen de meetresultaten te analyseren. De bouwende partij voert ook trillingsmetingen uit, maar wij willen zeker zijn dat we meteen gealarmeerd worden als ons pand te veel trilt. Dit geeft een gevoel van zekerheid, wat heel belangrijk is voor dit oude monumentale pand.

Voor ons is dit project met Omnidots een pilot. We verbouwen veel meer stationsomgevingen en we willen in de toekomst wellicht dan ook de sensoren van Omnidots inzetten voor het meten van trillingen.”

 

De voordelen voor NS Stations

Voor NS Stations zijn dit de grootste voordelen van het werken met Omnidots:

Klaar om de demo te starten?

Bekijk Honeycomb en onze oplossingen in actie