<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4154377&amp;fmt=gif">
logoallnamics
Allnamics, Nederland | Martijn van Delft

Qua gebruiksgemak vind ik Omnidots een topproduct!

Martijn van Delft gebruikt de producten voor Omnidots bij trillingsmetingen wereldwijd. Hij is zeer tevreden over het gebruiksgemak en merkt dat hij met het gebruiken van Omnidots tijd en geld bespaart.

martijn-1.1

M.C.H. (Martijn) van Delft, M.Sc., Allnamics,

heeft zijn sporen verdiend op vele aspecten van de geotechniek. Hij is een expert op het gebied van trillingsmetingen en heeft onder andere meegewerkt aan de nieuwe Nederlandse SBR-A:2017 richtlijn. We spreken Martijn over het meten van hinder voor personen in gebouwen en het meten op grote afstand.

Hinder voor personen in gebouwen en meten op grote afstand

Hinder voor personen in gebouwen

  • Je hebt trillingsmetingen gedaan met Omnidots bij hinder voor personen in gebouwen. Kun je daar iets over vertellen?

“In de webinars vertel ik over de SBR-B metingen die ik heb gedaan met Omnidots. We hebben toen hinder voor personen in gebouwen gemeten, veroorzaakt door langsrijdende treinen.

In een Nederlands dorpje voelden mensen trillingen, dag in dag uit. Deze trillingen worden veroorzaakt door langsrijdende treinen. De trillingen zijn zo hevig, dat mensen uit dit dorp ‘s nachts wakker worden van langs denderende goederentreinen. Wij hebben gemeten en kwamen tot de conclusie dat de trillingen eigenlijk niet toelaatbaar waren. Echter, hoe los je dat op? Tijdens de hindermetingen zagen we dat ‘s nachts hele harde trillingen plaatsvonden, wel 30 seconden lang. De mensen trilden bij wijze van spreken hun bed uit. Het is vaak niet mogelijk om treinen op een bepaald traject stil te leggen. We hebben dus moeten concluderen dat we de huidige situatie moeten accepteren, maar de situatie mag niet erger worden. We hebben een Omnidots SWARM op een Base Plate gemonteerd in een inloopkast, want hier liep niet vaak iemand. We hebben de stoortrillingen eruit gefilterd en na enige tijd meten de meetresultaten geanalyseerd.

Een project op 7000 km afstand monitoren

  • Een ander project is erg avontuurlijk. We hoorden dat je vanuit Nederland trillingen meet op 7000 kilometer afstand?

“Ja, wij zijn gevestigd in Nederland en we voeren een meting uit voor een klant in Saint Lucia. Saint Lucia is een onafhankelijke eilandnatie in het Caribisch gebied. Het eiland, dat een landoppervlakte heeft van 606 km² en 166.487 inwoners telt ligt 7000 kilometer van Nederland. Op Saint Lucia moeten 3000 palen in de grond geheid worden. Wij hebben SWARMs opgestuurd naar onze klant ter plaatse en deze heeft ze geïnstalleerd. Hier is geen specifieke opleiding voor nodig, dus dit kon de klant prima zelf. Wij monitoren vanuit Nederland de meetgegevens. De metingen die we daar doen zijn om schade te voorkomen, omdat er wat gebouwen in de buurt staan. We meten daar volgens Nederlandse richtlijnen, dus volgens SBR-A. Ik vind Omnidots met name in het gebruiksgemak op dit moment een topproduct.”

Met Omnidots bespaar je geld

  • Hoe is je ervaring met de Omnidots producten?

“Als ik bij deze projecten andere apparatuur had gebruikt dan de Omnidots sensoren, was ik waarschijnlijk veel langer bezig geweest met het verwerken van de data en het uitvoeren van de metingen. Qua bedrijfsvoering vind ik Omnidots op dit moment het ideale product op de markt. Met Omnidots bespaar je veel geld.

“Ik ben op dit moment heel erg blij met mijn Omnidots producten.”
martijn
Martijn van Delft

Allnamics, Nederland

Als ik een project begin, pak ik mijn SWARM en SWARM Batterij en check ik of de batterij vol is. Ik stop de spullen in de koffer en rijd weg. Als ik een ander product dan die van Omnidots gebruik, moet ik het product aanzetten, checken of de batterij goed gevuld is of losse batterijen vervangen. Daarna moet ik alle instellingen van het apparaat goed zetten. Dan moet ik eerst zorgen dat ik de juiste software met de juiste licenties heb, wat nog wel eens problemen oplevert. Dan moet je soms ineens bijbetalen voor licenties, dan blijf je geld uitgeven, dat wil je eigenlijk liever niet. Bij Omnidots hoef ik me niet druk te maken om de settings; die stel ik online in zodra ik de SWARM aangezet heb op locatie. Bij andere trillingsmeters moet ik op locatie zorgen dat de geofoon goed recht hangt en ik moet het apparaat goed monteren met een speciaal beugeltje. Niet iedereen kan dit. Het gebruiksgemak is minder goed dan bij de SWARM. Want bij Omnidots gebruik ik één schroefje, ik schroef de SWARM vast, hij richt zichzelf uit en hij hangt.

“Bij Omnidots hoef ik me niet druk te maken om de settings; die stel ik online in zodra ik de SWARM aangezet heb op locatie.”
martijn-1
Martijn van Delft

Allnamics, Nederland

Ook qua bedrijfsvoering is het veel simpeler. Je hebt geen tijdrovend gedoe met softwareversies, want Honeycomb is altijd online toegankelijk. Ik ben op dit moment heel erg blij met mijn Omnidots producten.

1
3-1
2-1

De voordelen voor Martijn van Delft

Voor Martijn van Delft zijn dit de grootste voordelen van het werken met Omnidots:

Klaar om de demo te starten?

Bekijk Honeycomb en onze oplossingen in actie