Over

Omnidots

Trillingsmetingen en inzicht in de gevolgen van trillingen binnen ieders bereik. Dat is waar Omnidots zich sinds 2012 voor inzet. Onze ambitie is om met onze producten leefomgevingen prettiger en veiliger te maken en zo de wereld vooruit te helpen. Dit doen wij door betaalbare meetinstrumenten te ontwikkelen die eenvoudig zijn in gebruik en tegelijkertijd voldoen aan alle wettelijke normen en kwaliteitseisen om nauwkeurig en volgens de geldende richtlijnen te meten.

Trillingen kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Veel voorkomende trillingsbronnen zijn: treinen, bouwwerkzaamheden, verkeersdrempels, fabrieken en windmolens. Trillingen kunnen leiden tot hinder en kunnen een grote impact hebben op het woon- en werkklimaat. Trillingen kunnen echter ook zodanig zijn dat zij onomkeerbare schade aanrichten aan gebouwen, bruggen, monumenten en andere vaste objecten.

Wij geloven dat het inzicht verschaffen in de meetbare effecten van trillingen, bijdraagt aan vertrouwen en een gevoel van veiligheid van iedereen die te maken heeft met de gevolgen van trillingsbronnen. Inzicht geven in de meetbare effecten van trillingen geeft duidelijkheid en zekerheid omtrent oorzaken van de trillingen. Ook kan het een bron van informatie zijn bij het bepalen van de gevolgen van trillingen op de gezondheid en het welzijn van mensen en op de effecten op en mogelijke schade aan gebouwen.

Het goed meten van trillingen is een kostbare zaak en dusdanig complex dat het vaak niet op grote schaal is uit te voeren. Hierin brengt Omnidots verandering. Dit doen wij door high tech sensoren te ontwikkelen die gekoppeld zijn aan een web platform. Grote groepen gebruikers kunnen met dit systeem direct inzicht krijgen in de resultaten van alle meetpunten in een bepaald gebied. Met onze meetdiensten kunnen niet alleen de trillingen van een enkel specifiek object worden gemeten, maar kan het effect van een trillingsbron op de gehele omringende omgeving in kaart worden gebracht.

Omnidots zorgt voor openheid, eerlijkheid en helderheid omtrent trillingen en de effecten van trillingen op de omgeving.

Onze producten en diensten

Swarm

De Swarm is de trillingsmeter waarmee Omnidots trillingsmetingen binnen ieders bereik brengt.

Honeycomb

De Honeycomb is het webplatform van Omnidots waarop de meetgegevens worden verzameld en verwerkt tot inzichtelijk data. De meetresultaten kunnen 24/7, vanaf de computer, tablet of telefoon worden ingezien op de Honeycomb. De Honeycomb biedt verschillende modules waarbinnen de meetgegevens zijn omgezet in grafieken en kunnen worden verwerkt tot rapportages.

Een Swarm aan trillingsmeters

Binnen de Honeycomb zijn meerdere meetpunten te monitoren. Dit houdt in dat met een groot aantal Swarms binnen één project gemeten kan worden. Dit is een uniek concept, waarmee trillingsbronnen inzichtelijker kunnen worden gemaakt. Door de veelheid aan meetpunten is goed te zien hoever het effect van trillingen reikt in de weide omtrek van een trillingsbron en wat de verschillen zijn per gebouw.

Metingen volgens de SBR en DIN4150 richtlijnen

Voor het meten en beoordelen van schade en hinder veroorzaakt door trillingen, kan worden teruggevallen op de SBR of DIN4150 richtlijn. De Swarm sensor meet conform deze richtlijnen. In de Honeycomb is in een oogopslag te zien is of de trillingen binnen de gestelde richtlijnen blijven.