Project kalibreertool

Omnidots, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, ontwikkelt een unieke en wereldwijd vernieuwende trillingskalibreertool. Deze tool moet in staat zijn om op een gevalideerde manier trillingen te kunnen meten. Hiervoor moet de kalibreertool in staat zijn om instelbare patronen te kunnen afspelen. Deze trillingen/patronen worden bijvoorbeeld in de bouw opgenomen en vervolgens in de kalibreertool geprogrammeerd. Vervolgens kan gekeken worden of de nieuw ontwikkelde sensoren hetzelfde signaal weten te produceren/registreren.

De trillingskalibreertool moet eenvoudig in te zetten zijn. Door het inzetten van de trillingskalibreertool in de productie kan er continu sensoren doorontwikkeld worden, waardoor er sneller en meer goedkopere sensoren op de markt komen. Daarnaast moet de tool ook eenvoudig op locatie ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen garanties gegeven worden over de werking van de sensoren in een praktijkomgeving, dat zij de juiste gegevens produceren/registreren van de werkelijke situatie. Dit is belangrijk omdat op basis van deze gegevens soms belangrijke beslissingen genomen worden. Het beoogde resultaat van dit VIA-project is de ontwikkeling van een prototype trillingskalibreertool die tot bovenstaande zaken in staat is.